ส่งคำขอพื้นที่ในการร่วมออกงาน

กรุณากรอกแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ และเราจะติดต่อท่านเพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการพื้นที่คูหาของท่าน

กรุณากรอกข้อมูลในส่วนที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง


Salutation is empty
Country is empty
(Work) Telephone No/ โทรศัพท์ is empty
Product Type is empty
 Space only (min 24 sqm) / พื้นที่เปล่าเท่านั้น (ขั้นต่ำ 24 ตารางเมตร)
 Basic shell scheme (min 12 sqm) / พื้นที่พร้อมคูหามาตรฐาน (ขั้นต่ำ 12 ตารางเมตร)
 Enhanced shell scheme (min 12 sqm) / พื้นที่พร้อมคูหาแบบตกแต่งพิเศษ / คูหาแบบเอ็นแฮ๊นซ์
 Please have a representative contact us to discuss our requirements /
กรุณาให้ตัวแทนของท่านติดต่อกลับเพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการของเรา
Subscribe to TUBE SOUTHEAST ASIA 2025 e-newsletter

I agree to the Privacy Policy and Terms & Conditions*
Top