กลุ่มเป้าหมายผู้เยี่ยมชมงาน

ผู้ใช้ ผู้จำหน่าย ผู้ผลิต วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ซื้อ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายขาย จากอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้:

Target Organisations
 • Association
 • Consultancy
 • Contract Manufacturer (CM)
 • Distributor / Representative
 • Government / Regulatory Body
 • Original Brand Manufacturer (OBM)
 • Original Design Manufacturer (ODM)
 • Original Equipment Manufacturer (OEM)
 • Procurement Service / Sourcing Agent
 • Service Provider
 • Trader / Importer & Exporter / Wholesaler
Target Industry Sector
 • Aerospace / Aeronautics
 • Automotive / Transportation
 • Automation / Robotics Engineering
 • Building / Construction
 • Chemical / Petrochemical
 • Electrical / Electronics Engineering
 • Heating, Ventilation, Air-Conditioning & Refrigeration
 • Household / Leisure & Consumer Goods
 • Iron & Steel Production / Ironworks / Steelworks
 • Telecommunications / IT Network
 • Logistics, Storage & Materials Handling
 • Machinery & Equipment Manufacturing
 • Mechanical / Precision Engineering
 • Metalworking
 • Mining
 • Military / Defence Agency
 • Non-ferrous Metal
 • Shipbuilding, Offshore & Marine Engineering
 • Oil & Gas
 • Packaging
 • Plastics & Rubber
 • Printing
 • Public Utilities
 • Power Generation & Solar
 • Recycling / Scrap Materials
 • Testing, Measurement & Inspection
 • Tools, Dies & Moulds Manufacturing
Top